Tag: oneforex la gi

View:

7. Forex Là Gì ?

208 Views0 Comments

Forex là gì? Nếu bạn đã từng đi nghỉ hè và đổi euro so với sterling ví dụ, bạn đã tham gia vào thị trường ngoại hối. Nói cách khác: Forex cho phép các cá nhân và công ty chuyển đổi tiền tệ sang loại tiền tệ khác. ...