Tag: Kiểm soát những cảm xúc khiến bạn giao dich một cách hấp tấp và mù quáng

View:

2. Kiểm Soát Cảm Xúc Khiến bạn Giao Dịch Thành Công

299 Views0 Comments

Kiểm soát những cảm xúc khiến bạn giao dich một cách hấp tấp và mù quáng  thiếu kiên nhẫn Thay vì bị tê liệt bởi sự lo lắng, một số nhà đầu tư trẻ và máu lửa có phản ứng khá khác nhau và hăm hở đi vào thị trường. ...