Ký quỹ Margin là gì ?

Như chúng ta đã thấy, việc mở một vị trí đòn bẩy chỉ yêu cầu tiền gửi của một phần nhỏ trong tổng giá trị của nó, tuy nhiên các khoản lỗ của bạn có thể vượt quá số tiền này. Điều này có nghĩa là nếu một vị trí quay ngược lại bạn, người môi giới của bạn có thể yêu cầu bạn bổ sung tiền để giữ cho giao dịch của bạn được thực hiện.

Các khoản thanh toán này được gọi là “biên độ biến động”, mặc dù thuật ngữ “ký quỹ” Margin  thường được sử dụng hơn. Lời mời trả tiền tương ứng với một biên độ của biến thể được gọi là một cuộc gọi ký quỹ .

thí dụ

Giả sử bạn mua 800 cổ phiếu niêm yết ở mức € 22 với đòn bẩy. Do đó, giá trị của vị trí của bạn là 17.600 €. Người môi giới yêu cầu bạn cung cấp mức ký quỹ ban đầu là 5% hoặc € 880. 
Giá cổ phiếu sau đó giảm từ € 1 đến € 21, giảm giá trị vị trí của bạn xuống € 16,800. Do đó, tỷ lệ ký quỹ cần thiết giảm xuống 5% x € 16,800 = € 840.
Tuy nhiên, mặc dù tỷ lệ ký quỹ ban đầu bắt buộc đã giảm, nhưng bây giờ bạn bị mất một khoản tiền chưa thực hiện € 1 x 800 = € 800, nâng tổng số tiền cần thiết để duy trì vị thế mở của bạn là € 1640. Trừ khi bạn có đủ tiền trong tài khoản để trang trải khoản lỗ này, đại lý của bạn sẽ yêu cầu bạn thanh toán để đặt lại khoản ký quỹ. Nếu bạn không phản ứng đủ nhanh, vị trí của bạn có thể bị giảm hoặc thậm chí đóng hoàn toàn.

Các khoản thanh toán cổ tức trên các vị trí BÁN Short  và phí tài chính là các yếu tố khác đôi khi có thể khiến tài khoản của bạn gặp rắc rối, buộc bạn phải gửi thêm tiền. Do đó, cần lưu ý rằng chi phí ban đầu của việc mở một vị trí không phải là tổng chi phí của nó – bạn có thể cần nhiều tiền hơn để bổ sung tài khoản của mình khi  thị trường có biến động .

Quyết định sử dụng đòn bẩy

Chúng tôi đã thấy rằng giao dịch đòn bẩy cho phép bạn tạo ra lợi nhuận tương đối nhiều hơn, nhưng cũng có rủi ro khiến bạn bị lỗ nhiều hơn. Điều này có làm cho giao dịch trở nên rủi ro hơn giao dịch truyền thống không?

Từ một quan điểm nhất định, vâng. Nếu bạn tham gia vào giao dịch đòn bẩy trên cơ sở ký quỹ ban đầu giá cả phải chăng thay vì khả năng hấp thụ các khoản lỗ tiềm ẩn, bạn rõ ràng đang chơi với lửa.

Tuy nhiên, miễn là bạn nghĩ về từng vị trí về tổng giá trị và tổn thất tiềm năng, rủi ro không lớn hơn so với giao dịch trực tiếp. Lợi nhuận gộp tiềm năng là như nhau, như là sự mất mát tiềm năng .

Bạn cũng có thể thực hiện một số bước để quản lý rủi ro giao dịch. Chủ đề này được thảo luận trong chương “Lập kế hoạch và quản lý rủi ro”.

Để kết luận, việc sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh chứng khoán đang chứng tỏ là một công cụ hữu ích được cung cấp để hiểu hoạt động của nó: bạn không cần phải có rất nhiều vốn, và bạn có thể thương lượng trên tài sản đắt tiền bằng cách chỉ trả một phần nhỏ chi phí của họ. Được sử dụng một cách thận trọng, đòn bẩy có thể đơn giản hóa và cải thiện giao dịch của bạn.

Những nhà đầu tư nghiệp dư được  sử dụng đòn bẩy  tối đa là x20 để có thể bảo đảm an toàn vốn

Các cách khác nhau để giao dịch với đòn bẩy

Một loạt các sản phẩm giao dịch đòn bẩy có sẵn và bao gồm hầu như mọi thị trường . Ngoài ra, nhiều nhà môi giới cung cấp ít nhất một mức độ đòn bẩy nào đó  và đòn bẩy tối đa được quyết định bởi Broker

Hầu hết giao dịch đòn bẩy diễn ra thông qua các  công cụ tài chính phái sinh có giá trị bắt nguồn từ một tài sản cơ bản. Với hợp đồng phái sinh, bạn không bao giờ sở hữu trực tiếp nội dung cơ bản, nhưng bạn nhận được lợi ích tài chính về hiệu suất của nó.

Dưới đây là những cách chính để giao dịch với đòn bẩy có sẵn:

 • Hợp đồng chênh lệch (CFD)
  Một CFD (đối với Hợp đồng chênh lệchbằng tiếng Anh) là một thỏa thuận trao đổi sự khác biệt về giá của một tài sản giữa thời điểm khai mạc và bế mạc của một vị trí.
 • Giao dịch ngoại hối
  Bạn có thể suy đoán về giá trị tương lai của một loại tiền tệ khác thông qua một nhà môi giới ngoại hối.
 • Hợp đồng tương lai
  Hợp đồng tương lailà thỏa thuận mua hoặc bán tài sản với mức giá cố định và được chỉ định vào một ngày trong tương lai.
 • Tùy chọn Option
  chọn là các hợp đồng cung cấp cho bạn quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, để mua hoặc bán một tài sản cơ bản ở một mức giá cụ thể và vào hoặc trước một ngày nhất định.

Tóm tắt bài học

 • Nếu một vị trí đòn bẩy quay ngược lại bạn, đại lý của bạn có thể yêu cầu bạn bổ sung tài khoản của bạn thông qua một cuộc gọi ký quỹ Margin .
 • Đòn bẩy giao dịch có thể được coi là rủi ro hơn giao dịch thông thường, mặc dù trong cả hai trường hợp, lãi và lỗ là như nhau. Chỉ có sự đầu tư ban đầu khác nhau.
 • Thông thường chúng tôi khuyên các thành viên mới chỉ sư dung đòn bẩy tôi đa là x20 dù các Broker cho phép đòn bẩy lên đến x500
happy wheels 2 demo

Comments are closed.