KHÓA V.I.P

KHÓA VIP : DÀNH CHO NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ LỚN MUỐN TRỞ THÀNH CHUYÊN NGHIỆP

CẦM TAY CHỈ VIỆC , HỔ TRỢ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG

KHÓA HỌC GỒM HAI NGÀY : KHÓA EXPERT VÀ KHÓA TỰ DO TÀI CHÍNH FMIT

KHÓA HỌC TỐI ĐA 4 NGƯỜI

PHÍ : 1000 USD MỖI NGƯỜI

Đăng ký hotline: 0989495168