Home » KIẾN THỨC TÀI CHÍNH » 1. Giới Thiệu Phân Tích Kỹ Thuật

1. Giới Thiệu Phân Tích Kỹ Thuật

Giới thiệu phân tích kỹ thuật

Phân tích thị trường là một phần thiết yếu của bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Nó liên quan đến việc khai thác thông tin trong tầm tay của bạn để phát triển các dự báo hợp lý về hành vi tương lai của thị trường.

Có hai loại phân tích thị trường chính: Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

Phân tích kỹ thuật tập trung hoàn toàn vào diễn biến giá thị trường, trong khi phân tích cơ bản có tính đến các yếu tố kinh tế rộng lớn hơn có thể ảnh hưởng đến giá cả.

Hầu hết các nhà đàm phán tự nhận mình là nhà phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản và nhấn mạnh những lợi thế của một trong những nhà phân tích khác. Tuy nhiên, hai kỹ thuật phân tích kết hợp tạo thành nền tảng tốt nhất để giao dịch trên thị trường tài chính.

Trong khóa học này, chúng tôi sẽ tập trung hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật dựa trên tiền đề rằng các sự kiện trong quá khứ có thể được sử dụng để dự đoán các sự kiện trong tương lai , nhưng kỹ thuật này không bao giờ hoàn toàn đáng tin cậy và do đó không nên sử dụng phân tích kỹ thuật một mình.

Phân tích kỹ thuật được sử dụng bởi các nhà đầu tư để nghiên cứu các biến động giá thị trường lịch sử. Cách dễ nhất để làm điều này là phân tích đồ thị.

Bằng cách xem xét các xu hướng và con số của giá thị trường, các nhà phân tích kỹ thuật có thể giải thích hành vi của người mua và người bán và do đó đưa ra một dấu hiệu về hướng mà thị trường sẽ thực hiện. Các mẫu hành vi đã được quan sát nhiều lần trong quá khứ có thể được xác định ngay sau khi chúng xuất hiện và làm cho nó có thể dự đoán các chuyển động trong tương lai có thể xảy ra của thị trường.

Ví dụ, nếu giá cổ phiếu của Công ty Dược phẩm lớn EFG tiếp tục giảm xuống khoảng 100p và sau đó quay trở lại ngay lập tức, nhà phân tích kỹ thuật có thể quyết định mua một số cổ phiếu ở mức sụt giảm tiếp theo ở mức đó, dự đoán rằng mô hình sẽ tự lặp lại. 

Trong thế giới phân tích kỹ thuật, mức 100p được gọi là mức hỗ trợ . Các cấp hỗ trợ và các mô hình khác sẽ được khám phá sau trong khóa học này. Chương tiếp theo sẽ tập trung vào ba loại biểu đồ chính được sử dụng để phân tích thị trường tài chính.

Tóm tắt bài học

  • Có hai hình thức phân tích thị trường chính: kỹ thuật và cơ bản
  • Các nhà phân tích kỹ thuật phân tích các sự kiện trong quá khứ có thể dự đoán các sự kiện trong tương lai
  • Bằng cách nghiên cứu xu hướng và mô hình giá thị trường, các nhà phân tích kỹ thuật dự báo diễn biến thị trường trong tương lai
  • Phân tích cơ bản có thể coi như là phân tích báo cáo tài chính của 1 công ty, xem công ty này kinh doanh ra sao, kết quả như thế nào
  • Phân tích kỹ thuật có thể ví như là phân tích biểu đồ

About The Author

Number of Entries : 129
Click để tạo tài khoản miễn phí !

Đăng ký tài khoản miễn phí tại đây!

Scroll to top