Category: QUẢN LÝ RỦI RO

View:

1. Kế Hoạch Giao Dịch Là Gì?

457 Views0 Comments

Kế hoạch giao dịch là gì? Có được kế hoạch kinh doanh đúng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch. Kế hoạch kinh doanh này phục vụ như một công cụ ra quyết định cá nhân, giúp bạn trả lời các câu h...

2. Cách Phát Triển Kế Hoạch Kinh Doanh

363 Views0 Comments

Cách phát triển kế hoạch TRADING Làm thế nào để phát triển một kế hoạch trading? Mỗi kế hoạch giao dich là duy nhất và cá nhân, và không có công thức tồn tại để phát triển kế hoạch hoàn hảo. Tuy nhiên, hầu như tất...

3. Quản Lý Rủi Ro Là Gì?

335 Views0 Comments

Quản lý rủi ro là gì? Giá có thể đi xuống cũng như lên. Một trong những yếu tố chính của kế hoạch kinh doanh thành công là quản lý rủi ro hiệu quả, vì bất kỳ nhà giao dịch nào đã thực hành trong một thời gian dài đều...

4. Làm Thế Nào Để Quản Lý Rủi Ro? Phần 1

314 Views0 Comments

Làm thế nào để quản lý rủi ro? Phần 1   Bây giờ chúng ta đã xem xét các loại rủi ro chính, chúng ta có thể tập trung phân tích vào việc quản lý các rủi ro này.  Luôn xem xét kịch bản bất lợi Trước khi đ...

5. Làm Thế Nào Để Quản Lý Rủi Ro? Phần 2

272 Views0 Comments

Làm thế nào để quản lý rủi ro? Phần 2 Chúng tôi đã thảo luận một số phương pháp chung để quản lý rủi ro của bạn. Hiện nay có hai kỹ thuật thực tế để sử dụng để đánh giá chính xác lượng rủi ro được thực hiện cho mỗi h...

6. Chọn Kiểu Giao Dịch Của Bạn

316 Views0 Comments

Chọn kiểu giao dịch của bạn Một trong những lý do khiến giao dịch trở nên phổ biến là có nhiều cách để đóng giao dịch dựa trên sở thích cá nhân và số vốn của bạn. Ngoài giao dịch trên các thị trường mà bạn quan tâm, ...

7. Day Trading và Scalping

351 Views0 Comments

Day Trading và Scalping  Giao dịch trong ngày Day Trading Loại giao dịch này bao gồm việc mở và đóng một số lượng nhỏ giao dịch trong cùng một ngày. Vị trí không được giữ qua đêm, tránh sự nguy hiểm do GAP tạo ...

8. Đầu Tư Dài Hạn Và Giao Dịch Swing

301 Views0 Comments

Đầu tư dài hạn và giao dịch swing Vị trí giao dịch Giao dịch vị thế liên quan đến việc nắm giữ các vị trí trong tuần, tháng hoặc thậm chí nhiều năm, dự đoán lợi nhuận lâu dài của họ. Đầu tư là hình thức giao dị...