Category: PHÂN TÍCH CƠ BẢN

View:

1. Phân Tích Cơ Bản là Gì?

368 Views0 Comments

Phân tích cơ bản là gì? Phân tích cơ bản dựa trên ý tưởng rằng bất kỳ tài sản nào có giá trị hợp lý và thực tế. Tuy nhiên, khi các nhà giao dịch chưa tính đến các nhân tố mới ảnh hưởng đến giá trị này, có thể xảy ra ...

2. Phân Tích Cơ Bản Hoạt Động Như Thế Nào?

269 Views0 Comments

Phân tích cơ bản hoạt động như thế nào? Thay vì áp dụng một phương pháp được khuyến nghị chung, phân tích cơ bản có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Thật vậy, nhiều nhà phân tích có xu hướng tiếp cận từ ...

3. Phân Tích Công Ty Với Một Chủ Sở Hữu Duy Nhất

294 Views0 Comments

Phân tích công ty với một chủ sở hữu duy nhất Sau khi phân tích bối cảnh kinh doanh tổng thể của một doanh nghiệp, người ta phải nhìn vào bản thân doanh nghiệp. Khi tiến hành phân tích cơ bản về một chủ sở hữu duy nh...

4. Đánh Giá Việc Quản Lý Một CôngTy

239 Views0 Comments

Đánh giá việc quản lý một công ty Theo quan điểm kỹ thuật, một công ty là một thực thể pháp lý tồn tại độc lập với nhân viên của mình. Tuy nhiên, những người lãnh đạo nó, kỹ năng và cá tính của họ đóng một vai trò qu...

5. Tìm Hiểu Bản Cân Đối Tài Chính

239 Views0 Comments

Tìm hiểu về bảng cân đối tài chính Hiện tại, phân tích của bạn về một chủ sở hữu duy nhất đã cho phép bạn vẽ một bức tranh chung về hoạt động của nó, phương thức hoạt động và tình trạng sức khỏe của nó. Bước cuối cùn...

6. Phân Tích Cơ Bản Lưu Chuyển Tiền Mặt

294 Views0 Comments

Phân tích các bảng lưu chuyển tiền vốn Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét một phần quan trọng khác của báo cáo tài chính để xem xét trong phân tích cơ bản của bạn: báo cáo lưu chuyển dòng vốn . Đây là một hồ s...

7. Hiểu Báo Cáo Thu Nhập

277 Views0 Comments

Hiểu báo cáo thu nhập Trong bài học này, chúng tôi sẽ xem xét báo cáo tài chính mới nhất cần được xem xét trước khi giải thích cách tóm tắt phân tích của bạn và quyết định những gì bạn sẽ giao dịch. Các báo cáo th...

8. Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Phân Tích Cơ Bản

1.17K Views0 Comments

Ưu điểm và nhược điểm của phân tích cơ bản Thực hiện một phân tích cơ bản chi tiết đòi hỏi một sự đầu tư lớn về thời gian và công sức từ phía bạn. Có đáng không? Để giúp bạn quyết định, hãy xem xét các điểm mạnh và đ...