Home » KIẾN THỨC TÀI CHÍNH » PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ (Page 2)

11. Chọn Công Cụ Phân Tích Của Bạn

Chọn công cụ phân tích của bạn Bây giờ chúng tôi đã xem xét một số công cụ và kỹ thuật chính thường được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng, hãy xem xét lựa chọn các công cụ phù hợp cho các giao dịch của bạn.  Tôi nên sử dụng mức trung bình động nào? Như chúng ta đã thấy trong chương trước, có thể hữu ích khi sử dụng nhiều đường trung bình động cùng một lúc để nhận được một số tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, ...

Read more
Scroll to top