Category: PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ

View:

1. Giới Thiệu Phân Tích Kỹ Thuật

405 Views0 Comments

Giới thiệu phân tích kỹ thuật Phân tích thị trường là một phần thiết yếu của bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Nó liên quan đến việc khai thác thông tin trong tầm tay của bạn để phát triển các dự báo hợp lý về hành vi...

2. Các Loại Biểu Đồ

340 Views0 Comments

Các loại biểu đồ Là một nhà phân tích kỹ thuật, các công cụ đầu tiên bạn cần biết là các loại biểu đồ  khác nhau theo ý của bạn và lợi thế tương ứng của chúng. Biểu đồ có ba dạng chính: núi  , thanh và nến Nhật bả...

3. Hỗ Trợ Và Kháng Cự

395 Views0 Comments

Hỗ trợ và kháng cự Hỗ trợ và kháng cự là các yếu tố cơ bản của phân tích kỹ thuật và nhiều chiến lược giao dịch hiệu quả chỉ dựa trên hai chỉ số này. Nói một cách đơn giản, sự hỗ trợ và kháng cự giống như các bước gi...

4. Phá Vỡ Break Out Và Phá Vỡ Giả Vờ Fausse Break Out

328 Views0 Comments

Phá vỡ Break out và Phá vỡ giả vờ fausse Break out Trong chương trước, chúng tôi đã nghiên cứu một số cấp độ khóa học hoạt động như các trụ cột thấp hơn và cao hơn. Tuy nhiên, những trụ cột này có thể bị vượt quá vì...

5. Xu Hướng Và Kênh

331 Views0 Comments

Xu hướng và kênh Khi nhìn vào một biểu đồ,  chúng ta thấy nó di chuyển 1  cách  lộn xộn . Nó tăng  lên đỉnh  và sau đó giảm đáy. Mặc dù trông có vẻ như vậy nhưng thị trường thường tiến hóa theo  xu hướng nhất định tr...

6. Biểu Đồ Xu Thế TENDANCE

366 Views0 Comments

Đường Xu hướng  Phần 1 Như chúng ta đã thấy, khi một thị trường đạt đến một mức hỗ trợ hoặc kháng cự được coi là vững chắc, hoặc nó dội ngược  , hoặc nó vượt quá nó .Tất nhiên, bạn có thể kiếm được nhiều tiền nếu bạn...

7. Đường Xu Hướng

367 Views0 Comments

Đường Xu hướng đồ họa cơ bản Trong chương này, chúng tôi sẽ nghiên cứu bốn trường hợp  khác nhau được xác định bởi các nhà phân tích kỹ thuật. Tam giác Chúng ta nói về hình tam giác khi giá của một thị trường ...

8. Xu Hướng Candlestick

367 Views0 Comments

Xu hướng Candlestick Trong phân tích kỹ thuật, chúng ta phải tham khảo  tín hiệu, xu hướng hoặc Indicators  trước khi giao dịch. Thị trường không phải lúc nào cũng tuân theo các xu hướng  và bất kỳ sự phá vỡ  break o...

9. Đường Di Chuyển Trung Bình

354 Views0 Comments

Đường  trung bình động Moyennes mobiles Trong các chương trước, chúng tôi đã nghiên cứu các xu hướng khác nhau có thể xảy ra trong các chuyển động của thi trường . Tuy nhiên, một phần toàn bộ phân tích kỹ thuật được ...

10. Cách Sử Dụng Đường Trung Bình Động

325 Views0 Comments

Sử dụng đường trung bình động Sau khi học các đường  trung bình động, bạn có thể tự hỏi cách sử dụng thông tin này cho các giao dịch của mình. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm cách giải thích các đường trung bình độ...

« Prev