7. Forex Là Gì ?

Forex là gì?

Nếu bạn đã từng đi nghỉ hè và đổi euro so với sterling ví dụ, bạn đã tham gia vào thị trường ngoại hối. Nói cách khác:

Forex cho phép các cá nhân và công ty chuyển đổi tiền tệ sang loại tiền tệ khác.

Forex, còn được gọi là Ngoại hối (FX) hoặc Trao đổi tiền tệ, là thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới. Trung bình, thị trường ngoại hối giao dịch trị giá 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Đó là khoảng 100 lần nhiều hơn so với sàn New York Stock Exchange (NYSE), là sàn giao dich chứng khoán lớn nhất trên thế giới.

Ngoài việc được sử dụng bởi các cá nhân và công ty, Forex là quan trọng đối với các tổ chức tài chính, ngân hàng trung ương và chính phủ. Nó tạo điều kiện cho thương mại và đầu tư quốc tế bằng cách cho phép các công ty kiếm tiền bằng một loại tiền tệ để giải quyết hàng hóa và dịch vụ trong một loại tiền tệ khác.

Ai đang đầu tư vào Forex?

Nhiều người tham gia thị trường liên tục đầu tư vào Forex, một nhà đầu cơ cụ thể đang tìm kiếm chiến thắng nhanh chóng từ các ngân hàng trung ương cố gắng kiểm soát số lượng tiền tệ đang lưu hành.

Tuy nhiên, những người chơi Forex chính là các ngân hàng quốc tế lớn. Trong số này, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JPMorgan và UBS chiếm khoảng 50% giao dịch ngoại hối toàn cầu.

Tại sao giao dịch trên Forex?

Cá nhân và công ty đầu tư vào Forex vì hai lý do chính:

đầu cơ

Phần lớn các giao dịch ngoại hối nhằm mục đích thực hiện lợi nhuận. Điều này có nghĩa là những người hoặc tổ chức thực hiện các giao dịch không có ý định nhận các loại tiền tệ được trao đổi mà chỉ đơn giản là tìm cách kiếm lợi nhuận bằng cách tận dụng các chuyển động của thị trường.

Các tổ chức tài chính lớn thường tìm kiếm lợi nhuận trên các biến thể nhỏ trên thị trường ngoại hối, nhiều giao dịch quan trọng có thể diễn ra trong ngày. Kết quả là, thị trường tiền tệ là một trong những thị trường tài chính dễ bay hơi nhất trên thế giới và đây là cơ hội tăng đều đặn cho các nhà đầu cơ.

Mua hàng hóa và dịch vụ bằng đơn vị tiền tệ khác

Bất cứ khi nào hai thực thể, đặt tại các quốc gia có các loại tiền tệ khác nhau, tham gia vào một giao dịch, một giao dịch ngoại hối được yêu cầu phải trả cho hàng hóa và dịch vụ được giao dịch. Loại giao dịch này xảy ra trên toàn thế giới, mỗi giây, mỗi ngày.

Mặc dù số lượng giao dịch, số lượng tiền tệ thực sự được giao dịch cuối cùng thường rất nhỏ so với giao dịch được thực hiện bởi những người chơi chủ chốt. Do đó, giao dịch thường không có tác động thực sự lên tỷ giá hối đoái thị trường ngắn hạn.

Cách đầu tư vào Forex?

Không giống như giao dịch chứng khoán, Forex là một thị trường đầu tư trực tiếp (OTC). Điều này có nghĩa là các loại tiền tệ được trao đổi trực tiếp giữa hai bên thay vì nhờ vao trung gian là  một sàn giao dịch chứng khoán.

Thị trường ngoại hối được quản lý bằng điện tử thông qua mạng lưới ngân hàng toàn cầu. Không có thị trường tập trung và các giao dịch có thể diễn ra ở bất kỳ đâu, thông qua nhà môi giới Forex mà bạn chọn. Nó cũng có nghĩa là bạn có thể giao dịch ngoại hối bất cứ lúc nào, trong giờ giao dịch tại một trong những trung tâm ngoại hối lớn (London, New York, Sydney và Tokyo).

Giờ giao dịch ngoại hối

Trong thực tế, bạn có thể giao dịch hầu hết các cặp ngoại hối từ khoảng 9 giờ tối đến 10 giờ tối (giờ Luân Đôn) từ thứ hai đến thứ sáu. Thời gian chính xác có thể khác nhau tùy thuộc vào thời gian thay đổi vào mùa đông và mùa hè ở châu Âu, Hoa Kỳ và Úc.

Đơn đặt hàng trên Forex hoạt động như thế nào?

Giá ngoại hối luôn được tính theo cặp . Ví dụ, EUR / USD là phiên mã của đồng euro so với đồng đô la Mỹ. Lý do là nếu bạn muốn mua euro, bạn sẽ phải mua chúng với một đồng tiền khác, ví dụ như đô la.

Khi bạn giao dịch trên Forex, bạn MUA một loại tiền tệ và BÁN đồng thời một đồng tiền khác.

Mỗi loại tiền tệ trong một cặp được chỉ định bằng mã ba chữ cái. Thông thường, hai chữ cái đầu tiên chỉ định quốc gia hoặc khu vực (bằng tiếng Anh) và lần cuối đại diện cho loại tiền tệ. Lấy ví dụ về USD / JPY:

USD có nghĩa là đồng đô la Mỹ, trong khi JPY là đồng Yên Nhật (JaPanese Yen).

Đồng tiền đầu tiên của mỗi cặp ngoại tệ được gọi là tiền tệ cơ bản hoặc tiền tệ chính . Đơn vị tiền tệ thứ hai được gọi là đơn vị tiền tệ được trích dẫn hoặc đơn vị tiền tệ của đối tác, giá ngoại tệ cho biết số lượng đơn vị tiền tệ cơ sở có thể mua bằng đơn vị tiền tệ của đối tác. Vì vậy, đối với danh sách sau:

EUR / USD = 1,20164

Một euro trị giá 1.20164 đô la.

Bạn sẽ mua cặp này nếu bạn nghĩ rằng đồng tiền cơ bản, đồng euro, sẽ tăng cường so với đồng tiền đối tác, đồng đô la. Điều này được gọi là dài hoặc bắt đầu một vị trí lâu dài . Bạn cũng có thể bán cặp, đó là, ngắn / ngắn , nếu bạn nghĩ rằng đồng euro sẽ suy yếu. Chúng tôi cũng nói về vị trí ngắn / ngắn.

Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ nghiên cứu thuật ngữ giao dịch ngoại hối chính xác hơn. 

Tóm tắt bài học

  • Forex cho phép các cá nhân và công ty chuyển đổi tiền tệ sang loại tiền tệ khác.
  • Những người chơi chính trên thị trường là các ngân hàng quốc tế lớn.
  • Đầu cơ đại diện cho một phần lớn các giao dịch.
  • Đây là một thị trường trưc tiếp (OTC), nơi giao dịch diễn ra trực tiếp giữa hai bên, mà không thông qua một sàn giao dịch chứng khoán.
  • Forex được giao dịch theo cặp – bạn mua một loại tiền tệ và bán một đồng tiền khác cùng một lúc.
  • Đồng tiền đầu tiên của một cặp được gọi là tiền tệ cơ bản hoặc tiền tệ chính. Đơn vị tiền tệ thứ hai được gọi là đơn vị tiền tệ được trích dẫn hoặc đơn vị tiền tệ của đối tác.

About The Author

Number of Entries : 129

Leave a Comment

Click để tạo tài khoản miễn phí !

Đăng ký tài khoản miễn phí tại đây!

Scroll to top